بازاریابی عصبی یا عصب پایه عبارتست از کاربرد ابزار دست آوردها و آزمون های برآمده از رشته های علمی روان شناسی و علوم مغز و اعصاب و عصب شناسی به منظور اندازه گیری و سنجش واکنش های زیستی در مواجهه با محرک های بازاریابی.
بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ نوید دهنده نوع جدیدی از بازاریابی است که کاملا ماهیت میان رشته ای دارد.
جائی که علوم مدیریت- عصب شناسی- روان شناسی و شاید هم به نوعی هنر به هم پیوند می خورد.
در مورد آموزش بازاریابی عصبی همین الان ثبت نام کنید: 88984132 – 021
مدرس بازاریابی عصبی: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس