بخش بندی مشتریان به مجموعه ای از کارهائی گفته می شود که به کمک آنها می توان مشتریان را به گروه های مشابه و مختلفی تقسیم بندی کرد.
هر چه بیشتر مشتریان خود را بشناسید بهتر میتوانید برنامه بازاریابی خود را بر اساس نیازها خواسته ها سلایق و رفتارهای آنان طراحی کنید.
چرا که اصل اول در بازاریابی شناخت مشتری است.
همین الان ثبت نام کنید: 88984132 – 021
مدرس بخش بندی بازار: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس