اگر دنبال داستان های موفقیت و مدیتیشن و سخنرانی انگیزشی هستید که هیچ !
اما اگر دنبال مطالب کاربردی هستید تا واقعا در نیروهاتون انگیزه ایجاد کند جای خوبی آمدید!
ایجاد و حفظ انگیزه در کارکنان مبنای فعالیت موفقیت آمیز کسب و کارها محسوب می شود.
زیرا کارکنان با انگیزه شرکت را به اهدافش نزدیکتر می کنند.
در این دوره کاربردی موثرترین روش های ایجاد انگیزه در پرسنل را به شما آموزش خواهم داد.
همین الان ثبت نام کنید و نتایج آن را در عملکرد پرسنل خود مشاهده کنید:
88984132 – 021
مدرس تکنیک های انگیزش: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس