مهمترین ویژگی برای رشد و موفقیت کار یک سازمان توانائی جذب و نگهداری افراد شایسته است که با استفاده از تکنیک های مصاحبه استخدامی به دست می آید.
سایر منابع در دسترس هستند و تقریبا به سادگی می شود آنها را بدست آورد.
شما میتوانید ملک- مبلمان- اثاثیه- تجهیزات لازم برای یک کسب و کار را به دست آورید.
اما چیزی که همه این عوامل را فعال و مفید میکند کیفیت افرادی است که در پشت این عوامل قرار می گیرند.
انتخاب صحیح نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد و این انتخاب صحیح می تواند زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی باشد.
انتخاب کسانی که شایستگی لازم را با شغل مورد نظر ندارند و یا رد کردن افراد واجد شرایط مشکلات زیادی را برای سازمان به وجود می آورد.
در حال حاضر که با کمبود افراد با کفایت و شایسته روبرو هستیم باید یک تغییر اساسی در ذهنیت خود بدهیم و آن هم این است که که در مصاحبه هوشمندانه عمل کنیم تا بتوانیم افراد شایسته را شناسائی کنیم.
اگر میخواهید جلسات مصاحبه حرفه ای و موفق برگزار کنید و تکنیک های شناسائی افراد شایسته را در مصاحبه بدانید همین الان ثبت نام کنید:
88984132 – 021
مدرس تکنیک های مصاحبه: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس