استخدام از مهمترین اقدامات و تصمیمات در حوزه مدیریت منابع انسانی است.
آنقدر مهم است که برخی صاحبنظران استخدام را سنگ بنای موفقیت سازمان ها می نامند.
به عقیده آقای پیتر دراکر هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانائی کارکنانش انجام دهد.
انتخاب افراد مناسب یکی از راز و رمز های موفقیت موفق ترین شرکت های دنیاست و بسیاری از رهبران و مدیران شایسته و موفق جهان موفقیت خود را تا حدود زیادی به جذب و استخدام افراد شایسته نسبت می دهند.
آیا می دانید هزینه استخدام یک فرد نامناسب معادل ۲۴ برابر حقوق و مزایای سالیانه فرد است.
همین الان ثبت نام کنید: 88984132 – 021
مدرس تکنیک های جذب و استخدام: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس