ساختار سازمانی شیوه ای است که به وسیله آن فعالیت های سازمانی تقسیم- سازماندهی و هماهنگ میشوند.
سازمان ها ساختارهائی را به وجود می آورند تا فعالیت های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضا را کنترل کنند.
یکی از ساختار های سازمانی ساختار سازمان فروش است که به تعیین چارت سازمان فروش و چگونگی فعالیت پرسنل فروش می پردازد.
همین الان ثبت نام کنید: 88984132 – 021
مدرس ساختار سازمانی: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس