کمپین تبلیغاتی به اجرای فعالیت های تبلیغاتی گفته میشود که از قبل پیام- هدف- مخاطب- بودجه- زمان و مکان آن برنامه ریزی دقیق شده باشد تا پیام مورد نظر در بهترین زمان ممکن با توجه به بودجه مشخص شده برای جامعه هدف ارسال شده و مخاطبان بیشتری را برای ارتباط بهتر با کسب و کار ترغیب نماید.
برای چگونگی طراحی کمپین تبلیغاتی همین الان ثبت نام کنید:
88984132 – 021
مدرس طراحی کمپین تبلیغاتی: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس