عکاسی هنر بیرون کشیدن زیبائی ها و ظرافت ها از دل واقعیت هاست.
آفیس نیز با آگاهی از قابلیت های بی شمار این هنر مدرن با به کار گرفتن حرفه ای های عرصه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی دپارتمان قدرتمندی را تشکیل داده است که حاصل کار آن عکس های تبلیغاتی و صنعتی کم نظیری هستند که محصولات برترین برند های ایرانی را در قاب دوربین جاودانه کرده اند.