مدیران فروش و فروشندگان شایسته اعتراضات مشتریان را فرصت هایی برای پیشرفت میدانند و با آن برخورد شایسته میکنند.
جان دی راکفلر میگوید: من همیشه کوشیده ام هر فاجعه ای را در زندگی ام به یک فرصت بدل کنم.
از طرفی این حق مشتری است که سوالات او بصورت دقیق و شفاف و کامل پاسخ داده شود. اگر شرکت شما مشتری ناراضی ندارد نشانه چیست؟
آیا نشانه خوبی است؟
خودتان را گول نزنید!
حتی موفق ترین شرکت ها هم مشتریان ناراضی دارند.
پس همین الان ثبت نام کنید و تکنیک های موثر مدیریت اعتراضات را فرا بگیرید.
88984132 – 021
مدرس مدیریت اعتراضات مشتری: بهزاد اباذری

نظرات شرکت کنندگان در دوره ها

گالری عکس