• مشاوره حضوری ساعتی 25/000/000 تومان
  • مشاوره آنلاین و تصویری ساعتی 15/000/000 تومان* این آیتم در پیشنهاد شگفت انگیز قرار دارد  و دارای 50 درصد تخفیف ویژه می باشد *
  • مشاوره روزانه 60/000/000 تومان