• مشاوره حضوری ساعتی 6/500/000 تومان
  • مشاوره آنلاین و تصویری ساعتی 3/500/000 تومان* این آیتم در پیشنهاد شگفت انگیز قرار دارد  و دارای 50 درصد تخفیف ویژه می باشد *
  • مشاوره روزانه 18/000/000 تومان