بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات روز دنیا در زمینه چاپ و صحافی موجب تمایز کیفی محصولات این شرکت از رقبا شده است.
در کلیه مراحل از طراحی تا چاپ گروهی از بهترین ها در هر حرفه به حسن انجام کار نظارت دارند که نتیجه این امر تبدیل شدن آفیس به یک برند پیشرو در زمینه طراحی و چاپ بوده است.