مشاوره مدیریت یک نوع خدمت است.
خدمتی از جنس راهنمائی که به مشتریان کمک می کند تا مسائل مدیریتی و فرصت های خود را شناسائی تحلیل کنند.
مشاور مدیریت با توجه به شرایط مشتریان، راه حل هائی را پیشنهاد می کند و پس از تائید کارفرما در پیاده سازی و اجرائی کردن آن ها نیز همراهی دارد.
می توان گفت مشاور مدیر موفق فردی است که منابع و تجربه هائی را برای شرکت به همراه می آورد که تیم مدیریت آن شرکت آن ها را در اختیار ندارد.
از جمع بندی تعاریف گفته شده نتیجه میگیریم که مشاوره مدیریت کمک به شرکت ها برای ارتقای عملکرد از راه تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات موجود و طراحی برنامه و استراتژی های سود آور است.
اگر به دنبال عارضه یابی و بهبود کسب و کار خود هستید همین الان تماس بگیرید.
88984132 – 021
بهزاد اباذری کوچ و مشاور مدیریت